Anmälan om upplevd kränkande behandling

 
Inträffade på *
 
Verksamhet
[ SAMTLIGA ]

Barn/elev som upplever sig utsatt

 
Fyll i uppgifter för barnet/eleven som har upplevt sig vara utsatt för kränkande behandling. Om det rör sig om flera barn/elever som upplever sig blivit utsatta för kränkningar ska du fylla i en anmälan per barn/elev.
 
Ålder/Årskurs *
 
 
Kön *
 

Inblandade barn/elever eller personal

 
Fyll i uppgifter för den/de personer som uppges ha varit delaktiga i händelsen.
Den som uppges ha kränkt är *
 
 
 

Händelsebeskrivning

 
Fyll i och beskriv den upplevda händelsen.
Tillvägagångssätt *
 


När inträffade händelsen?
 
När fick personal kännedom om händelsen? *
 
Fanns personal på plats? *
 
Händelsen inträffade under *
 
Var inträffade händelsen? *
 

 
Vilka har informerats? *
 


 
 
Levereras av Digital Fox